Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
July 23, 2013
Image Size
1.7 MB
Resolution
1500×1000
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
10,592 (1 today)
Favourites
361 (who?)
Comments
203
Downloads
953
×
PSD PNG by Bella by yennhi106 PSD PNG by Bella by yennhi106
Trả là thấy mọi người hay up pakc res nên mình ham hố theo thôi nhưng khổ lỗi là ko biêt up các file này lên thành 1 file đành phải up từng cái một !
Nink dowloat : imgur.com/YnOdTLG,tdBebpl,RAnW...
Cả nhà FAV + CMT nếu thấy nó có ích !
---------------------------------------------------------
Để tung bộ Pattern thì mong cái này sẽ đc 20 FAV


NGẮN - GỌN - ĐỦ TIÊU CHÍ
Add a Comment:
 
:icondad-sora:
DAD-Sora Featured By Owner Dec 3, 2014  Student
Xin 
Reply
:icontuyetphuong5252:
tuyetphuong5252 Featured By Owner Jul 14, 2014
xin
Reply
:iconbittersugar-rabbit:
BitterSugar-Rabbit Featured By Owner Jul 1, 2014
Xin ạ :3
Reply
:iconkagosociu:
KagoSoCiu Featured By Owner May 21, 2014
xin
Reply
:iconbaby1252:
baby1252 Featured By Owner May 1, 2014
xin
Reply
:iconrancutegirl:
RanCuteGirl Featured By Owner Apr 24, 2014
Xin
Reply
:iconmiuunguyendesign:
MiuuNguyenDesign Featured By Owner Apr 12, 2014
FAV + CMT
Reply
:iconhinazako-amika:
Hinazako-Amika Featured By Owner Mar 28, 2014
FAV + CMT
Reply
:iconliya65:
liya65 Featured By Owner Mar 15, 2014
FAV+CMT
Reply
:icon29mey:
29mey Featured By Owner Mar 13, 2014
<3
Reply
Add a Comment: