Shop Mobile More Submit  Join Login
PSD Pack #2 by Bella by yennhi106 PSD Pack #2 by Bella by yennhi106
Hôm nay tung pack tiếp theo của mình !
Cái pack mà làm gần 1 ngày mới xong !
Đây cũng như là muốn quà gửi đến toàn thể mn trên DA . Và những người đã giúp mình để hoàn thành những bài art này !Mình thấy art Yoona , TaeYeon , Sunny là 3 art mình yêu thích nhất . nhìn nó ko có hỏng mắt !

=))) Nink HD full : imgur.com/3LpCYD0,WLd85jH,5Sri…
P / s : Trong nink full có 1 art mình ko đưa vào pack !
` Vì dạo này có hứng nên
FAV + CMT = 2 PSD
Nếu ko muốn nhận PSD thì cả nhà cứ chém + FAv giùm mình nhé !
Kamsa
Ko share psd nữa nhé
Cảm ơn
Add a Comment:
 
:iconyuci96:
yuci96 Featured By Owner Jan 28, 2016  New Deviant
FAV + CMT = 2 PSD
Reply
:iconnonarani:
NonaRani Featured By Owner Dec 17, 2015
done .. please PSD
Reply
:iconbrbobby:
brbobby Featured By Owner Sep 11, 2015
PSD please
Reply
:iconnaciranina:
naciranina Featured By Owner Jun 30, 2015
FAV + CMT = 2 PSD
Reply
:icontwennyseven:
twennyseven Featured By Owner May 27, 2015  Student Writer
FAV+CMT= 2PSD
Reply
:iconjonginmeow:
jonginmeow Featured By Owner May 19, 2015  Hobbyist Interface Designer
FAV + CMT = 2 PSD
Reply
:iconjaexim:
jaexim Featured By Owner Apr 12, 2015  Hobbyist Digital Artist
FAV + CMT = 2 PSD
Reply
:iconmohit285:
mohit285 Featured By Owner Mar 11, 2015  Student General Artist
awsome work :D
Reply
:iconprincessviolet004:
PrincessViolet004 Featured By Owner Mar 5, 2015
FAV + CMT = 2 PSD
Reply
:iconpratama472:
pratama472 Featured By Owner Feb 26, 2015
FAV+CMT = 2 PSD
Reply
:iconmileyincikleti:
mileyincikleti Featured By Owner Oct 5, 2014  Hobbyist Photographer
FAV + CMT = 2 PSD
Reply
:icontieubon:
tieubon Featured By Owner Oct 2, 2014
FAV + CMT = 2 PSD
Reply
:iconlittlemummy12:
littlemummy12 Featured By Owner Oct 1, 2014
FAV + CMT = 2 PSD
Yoona +Sunny
Reply
:iconmelisapacks1:
Melisapacks1 Featured By Owner Sep 30, 2014
FAV + CMT = 2 PSD
Reply
:iconforeverihanna:
ForeveRihanna Featured By Owner Sep 21, 2014
FAV + CMT = 2 PSD
Reply
:iconbomikris:
bomikris Featured By Owner Sep 1, 2014
FAV + CMT = 2 PSD
Reply
:iconnayaedits:
nayaedits Featured By Owner Aug 6, 2014
FAV+CMT = 2 PSD
Reply
:icontutosparakpop:
tutosparakpop Featured By Owner Jul 28, 2014
FAV + CMT = 2 PSD
Reply
:icontutorialeskpop:
TutorialesKpop Featured By Owner Jun 30, 2014
FAV + CMT = 2 PSD
Reply
:iconsmilegirlll:
SmileGirlll Featured By Owner May 30, 2014
fav+cmt=2 psd plss 
Reply
:icontobe-normal:
tobe-normal Featured By Owner May 18, 2014
FAV+COMMENT=2 PSD.
Reply
:icontobe-normal:
tobe-normal Featured By Owner May 18, 2014
please 2 PSD
Reply
:iconbowjee:
Bowjee Featured By Owner May 7, 2014
FAV+COMMENT=2 PSD.
Reply
:iconmin-sshi:
min-sshi Featured By Owner May 4, 2014  Student Photographer
FAV + CMT = 2 PSD (yoon+tae)
Reply
:iconipyasyfia:
ipyasyfia Featured By Owner May 4, 2014
FAV + CMT = 2 PSD
Reply
:iconkawanetdow:
KawaNetdow Featured By Owner May 3, 2014
xin ảnh
Reply
:iconparkkyona:
ParkKyona Featured By Owner May 1, 2014  Student Digital Artist
FAV + CMT = 2 PSD
Reply
:icondemismylife:
Demismylife Featured By Owner Apr 30, 2014
FAV+COMMENT=2 PSD.
Reply
:iconsudesmiler:
SudeSmiler Featured By Owner Apr 29, 2014
Fav + Comment : 2 PSD
Reply
:iconsanlaka:
Sanlaka Featured By Owner Apr 18, 2014
FAV + CMT = 2 PSD
Reply
:iconeunjiareun:
eunjiareun Featured By Owner Apr 16, 2014
FAV + CMT = 2 PSD
Reply
:iconpriskilaaaa:
Priskilaaaa Featured By Owner Apr 10, 2014  Student Artist
FAV + CMT = 2 PSD
Reply
:iconmileyismylifee:
MileyIsMyLifee Featured By Owner Apr 5, 2014
FAV + CMT = 2 PSD
Reply
:iconmelissalovesdance:
MelissaLovesDance Featured By Owner Apr 4, 2014
FAV + CMT = 2 PSD
Reply
:iconselenagomez-love:
selenagomez-love Featured By Owner Apr 2, 2014
FAV + CMT = 2 PSD
Reply
:iconliya65:
liya65 Featured By Owner Mar 29, 2014
FAV + CMT = 2 PSD
Reply
:iconmileyscupcake:
mileyscupcake Featured By Owner Mar 11, 2014
FAV + CMT = 2 PSD
Reply
:iconammyff:
AmmyFF Featured By Owner Mar 2, 2014  Hobbyist Interface Designer
FAV + CMT = 2 PSD (Yoona and Seo)
Reply
:iconunicornseditionsfake:
UnicornsEditionsFake Featured By Owner Mar 2, 2014
FAV + CMT = 2 PSD (YOONA Y SEO)

PLEASEEEE.. .. .
Reply
:iconunicornseditionsfake:
UnicornsEditionsFake Featured By Owner Mar 2, 2014
Ready. *-*
Reply
:iconjung-sshi:
jung-sshi Featured By Owner Feb 21, 2014
FAV + CMT = 2 PSD YOONA AND TAEYEON 
Reply
:iconfarfashah:
farfashah Featured By Owner Feb 3, 2014
FAV + CMT = 2 PSD ( SEO JOO HUYN (RED) + you're beautiful Girl (Blue) )
Reply
:iconrafikafakhirart:
RafikaFakhirArt Featured By Owner Jan 30, 2014  Student Interface Designer
FAV + CMT = 2 PSD (Yoona and Seo Red)
Reply
:iconrenjisha:
renjisha Featured By Owner Jan 28, 2014  Student Digital Artist
FAV + CMT = 2 PSD (Seo Red and Yoona)
Reply
:iconevaesen:
EvaEsen Featured By Owner Jan 14, 2014  Student Interface Designer
FAV + CMT = 2 PSD ( Kim Tae Yeon + Qri )
Reply
:iconveronaaa:
Veronaaa Featured By Owner Jan 12, 2014  Student Artist
FAV + CMT = 2 PSD [ Yoona & TaeYeon ]
Reply
:iconsumiezhangi1:
SumieZhangI1 Featured By Owner Jan 1, 2014  Hobbyist Interface Designer
FAV + CMT = 2 PSD Tae + Seo( The yellow one ! ) !

Reply
:iconaimeeananda0615:
AimeeAnanda0615 Featured By Owner Dec 30, 2013  Hobbyist Digital Artist
FAV + CMT = 2 PSD (yoona & taeyeon)
Reply
:iconvananh0062:
Vananh0062 Featured By Owner Dec 21, 2013  Student Interface Designer
FAV + CMT = 2 PSD yoona và seo huyn màu hồng
Reply
:iconmimijoohanie:
MimiJooHanie Featured By Owner Dec 20, 2013  Student
FAV + CMT = Yoona Taeyeon
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 6, 2013
Image Size
885 KB
Resolution
1074×720
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
10,887 (3 today)
Favourites
308 (who?)
Comments
289
Downloads
748
×